Ansvar

För ett hållbart samhälle

En kopp kaffe från våra maskiner ska vara en välförtjänt paus, inte bara för våra kunder utan också för miljön. Vi gör allt vi kan för att vår verksamhet ska ha så liten påverkan på miljön som möjligt. Vi är dessutom engagerade i sociala frågor som inte bara handlar om kaffe men som berör oss alla. Här kan du läsa mer om hur vi tar ansvar för vår verksamhets påverkan på människor och miljö. Vårt namn på detta arbete är ”Ett smakfullt engagemang”.

Vårt miljöarbete

Beans miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015 och klimatkompenserar för alla utsläpp. Skillnaden mellan oss och många andra är att vi tar miljöarbetet betydligt längre än så. Vi har bestämt att vi ska arbeta för att inte ha någon klimatpåverkan överhuvudtaget. Vårt arbete styrs av en långsiktig noll-vision.

Läs mer om hur vi jobbar i vår senaste folder
Ett smakfullt engagemang 2017

Intresserad av att veta mer om vår miljösatsning?
Kontakta Johan Danielson på tel o8-441 21 50.

 

ISO-certifiering

Beans är sedan 2012 certifierade enligt ISO 14001. Det är en internationell standard som visar att Beans arbetar med miljöfrågor på ett effektivt och strukturerat sätt. För att ett miljöledningssystem ska få ha kvar sin certifiering måste ett antal krav kontinuerligt uppfyllas och granskas av en tredje part minst en gång om året. Det hjälper och inspirerar oss på Beans att utveckla vårt smakfulla engagemang ytterligare.

Inspecta ISO14001

 

Bra Miljöval-märkt el i våra kunders kaffemaskiner

Beans kunder får Bra Miljöval-märkt el i alla sina kaffemaskiner – helt kostnadsfritt. Detta är ytterligare ett steg mot Beans egen långsiktiga nollvision gällande fossila koldioxidutsläpp och en del i Beans erbjudande om ett mer hållbart fika på jobbet.

Genom att vi tillhandahåller el märkt med Bra Miljöval via God El i samtliga maskiner kan våra kunder brygga sitt kaffe med lägre klimatpåverkan samtidigt som det bidrar till energieffektiviseringar och minskad miljöpåverkan.

Baserat på elförbrukningen i våra kunders kaffemaskiner köper vi in certifikat som garanterar 100 procent förnybar och Bra Miljöval-märkt el till alla kunder. Pengarna vi köper certifikat för garanterar inte bara förnybar el utan placeras även i Naturskyddsföreningens tre fonder. Bra Miljöval-märkningen innebär, förutom att elen är förnybar, att det ställs tuffa krav på att elen producerats med hänsyn till människor, djur och natur. Bra Miljöval är idag Sveriges enda miljömärkning på el.

Här kan du läsa mer om Bra Miljöval hos Naturskyddsföreningen.

Bra Miljöval

 

 

 

 

Certifierad klimatkompensation

Vi klimatkompenserar genom ett projekt som innebär nyplantering av träd och bidrag till utvecklingen av ett hållbart skogsbruk i regionen Chiapas i södra Mexiko. Målet med projektet, som initierades av ett kaffekooperativ, är bland annat att förhindra avskogning, beskoga skövlade områden och utbilda de lokala bönderna på ett sådant sätt att jord- och skogsbruket blir långsiktigt hållbart.

Resultatet av att vi klimatkompenserar är att lika mycket utsläpp av växthusgaser som skapas i vår verksamhet och genom elförbrukningen i alla våra kunders kaffemaskiner tas upp av de träd som vi planterar. Dessutom används just de här träden till att skugga kaffeplantage – en funktion som är viktig för att kaffeplantor ska kunna växa bra och ge oss det kaffe vi älskar!

Mer information om vårt miljöarbete
Vi har jobbat länge med miljöfrågor. Nedan kan du se vår miljöpolicy och hur vi jobbat hela vägen tillbaka till starten av Ett smakfullt engagemang för åtta år sedan.

Ett smakfullt engagemang – 2016 (pdf)
Ett smakfullt engagemang – 2015 (pdf)
Ett smakfullt engagemang – 2014 (pdf)
Ett smakfullt engagemang – 2013 (pdf)
Ett smakfullt engagemang – 2012 (pdf)
Ett smakfullt engagemang – 2011 (pdf)

Ett smakfullt engagemang – 2010 (pdf)
Ett smakfullt engagemang – 2009 (pdf)
Ett smakfullt engagemang – 2008 (pdf)

Beans miljöpolicy (pdf)

Certifieringar på våra produkter

Många av våra kunder efterfrågar idag produkter som både smakar gott och som bidrar till minskad miljöpåverkan och bättre villkor för producenterna. Valmöjligheterna inom certifierade produkter ökar snabbt och det finns inte längre någon motsättning mellan gott och certifierat kaffe.

Vi har idag ett brett sortiment av miljö- och rättvisemärkta produkter som gör att du som kund kan vara med och påverka. Nedan kan du läsa lite om de olika certifieringarna på produkter som vi erbjuder.

Fairtrade

En certifiering som skapar förutsättningar för odlare och anställda att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. En certifierad odlare ska uppfylla krav på bland annat demokrati, organisationsrätt och på att diskriminering och barnarbete inte förekommer. I gengäld garanteras odlaren ett minimipris för kaffet, oberoende av världsmarknadspriset.

KRAV

Det svenska miljömärket för ekologisk mat. Syftet med ekologisk produktion är att producera livsmedel med så stor hänsyn till djur, hälsa och miljö som möjligt. I korthet ska produktionen ske utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel, och produkten får inte innehålla konstgjorda färg- och aromämnen, sötningsmedel eller produceras med GMO.
 

UTZ

Visar att kaffet produceras på ett ansvarsfullt sätt ur miljösynpunkt samt att produktionen präglas av rimliga arbetsvillkor. Unikt för UTZ är att produkterna är spårbara hela vägen tillbaka till odlarna. Via märkning på produkterna kan man via webben ta reda på var den har odlats och ofta hitta information om odlingen eller kooperativet.

 

Rainforest Alliance

En certifiering som visar att råvaran är producerad under socialt och miljömässigt acceptabla förhållanden. Rainforest-certifierat kaffe importeras till Sverige och används antingen som en komponent i kaffeblandningar eller till 100% i en certifierad produkt.

 

Ekologiskt jordbruk

EU:s märkning för ekologisk produktion är lövsymbolen som finns på alla förpackade ekologiska matvaror som producerats i EU. Reglerna – och ekomärkningen – ska uppmärksamma EU:s ekologiska bönder och deras omsorg om marken, den biologiska mångfalden och djuren.

 

Svanen

Miljömärkning som funnits i 20 år. Vilka produkter som kan bli Svanenmärkta bestäms utifrån en livscykelanalys. Svanen har specifika kriterier för olika produktgrupper gällande bland annat energianvändning, vattenförbrukning, kemikalier och avfall. Såväl varor som tjänster kan bli Svanenmärkta.

 

Bra Miljöval

Naturskyddsföreningens miljömärkning. För att en produkt ska få bära Bra Miljöval-märkningen måste den leva upp till de tuffa krav som ställs i Naturskyddsföreningens kriterier. Kriterierna är under ständig utveckling, vilket betyder att produkterna som bär märkningen kontinuerligt måste utvecklas för att bli skonsammare för miljön. För att säkerställa att produkten lever upp till kraven utför Naturskyddsföreningen tillsammans med externa revisorer kontroller varje år.

 

Organisationer vi stödjer 2017

Som ett led i vårt arbete ”Ett smakfullt engagemang” stödjer vi varje år genom ett ekonomiskt bidrag organisationer som på olika sätt bidrar till ett bättre samhälle.

För 2017 har vi beslutat att stödja följande organisationer:

Läkare Utan Gränser
Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. De bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Barncancerfonden
Barncancerfonden syfte är att bekämpa barncancer och se till att drabbade barn, ungdomar och deras familjer får den vård och det stöd de behöver.

Naturskyddsföreningen
Naturskyddsföreningens viktigaste områden är klimat, hav, skog, jordbruk och miljögifter. De arbetar för att hela världen ska må bra genom att skapa ett modernt och utvecklat samhälle. Naturskyddsföreningen samarbetar och stödjer över 60 miljöorganisationer över hela världen. De står dessutom bakom miljömärkningen Bra Miljöval som hjälper dig att hitta de produkter och tjänster som är minst skadliga för miljön.

 

Chatta med oss

Har du frågor om gott kaffe på jobbet? Chatta med oss!